Mac Pro

Mac Pro

Mac Pro

Giỏ hàng

Danh mục sản phẩm

Mac Pro

Mac Pro 2019 cấu hình option: 12 Core/ Ram 32GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Mac Pro 2019 cấu hình option: 12 Core/ Ram 32GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Giá: 185.000.000 vnđ

Mac Pro 2019 cấu hình option: 12 Core/ Ram 32GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Giá: 185.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Xeon W - 3.3ghz 12 Core

Ram: 32GB DDR4 ECC

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình:

Mac Pro 2019 hàng gần max option: 28 core Xeon W - 2.5ghz/ 196GB/ SSD 2TB/ VGA 16GB

Mac Pro 2019 hàng gần max option: 28 core Xeon W - 2.5ghz/ 196GB/ SSD 2TB/ VGA 16GB

Giá: 578.000.000 vnđ

Mac Pro 2019 hàng gần max option: 28 core Xeon W - 2.5ghz/ 196GB/ SSD 2TB/ VGA 16GB

Giá: 578.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Xeon W - 2.5ghz 28 Core

Ram: 192GB DDR4 ECC

Đĩa cứng: SSD 2TB PCle

Màn hình:

Facebook chat