LAPTOP DUY HẢI

LAPTOP DUY HẢI

LAPTOP DUY HẢI

Giỏ hàng

Danh mục sản phẩm

Apple - Trên 50 triệu

Macbook Pro 16 inch 2019 Space Gray MVVK2 new 100% nguyên seal

Macbook Pro 16 inch 2019 Space Gray MVVK2 new 100% nguyên seal

Giá: 56.500.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2019 Space Gray MVVK2 new 100% nguyên seal

Giá: 56.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I9 - 2.3ghz 8 Core

Ram: 16GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 1TB PCIe

Màn hình: 16 inch Retina 3k

Macbook Pro Retina 16 inch Silver MVVM2 option bh 11-2022: i9 - 32GB - SSD 1TB - VGA 8GB

Macbook Pro Retina 16 inch Silver MVVM2 option bh 11-2022: i9 - 32GB - SSD 1TB - VGA 8GB

Giá: 67.500.000 vnđ

Macbook Pro Retina 16 inch Silver MVVM2 option bh 11-2022: i9 - 32GB - SSD 1TB - VGA 8GB

Giá: 67.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I9 - 2.3ghz 8 core

Ram: 32GB DDR4 bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 16 inch Silver option: i9 - 2.3ghz/ 32GB/ SSD 1TB/ VGA 5500M  8GB 99%

Macbook Pro 16 inch Silver option: i9 - 2.3ghz/ 32GB/ SSD 1TB/ VGA 5500M 8GB 99%

Giá: 69.000.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch Silver option: i9 - 2.3ghz/ 32GB/ SSD 1TB/ VGA 5500M 8GB 99%

Giá: 69.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I9 - 2.3ghz 8 Core

Ram: 32GB DDR4 Bus 2400Mhz

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 16 inch Retina

Imac 27 inch 2020 hàng option: I9-3.6ghz 10 Core/ Ram 32GB/ SSD 2TB/ VGA16GB

Imac 27 inch 2020 hàng option: I9-3.6ghz 10 Core/ Ram 32GB/ SSD 2TB/ VGA16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Imac 27 inch 2020 hàng option: I9-3.6ghz 10 Core/ Ram 32GB/ SSD 2TB/ VGA16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: I9 - 3.6ghz 10 Core

Ram: 32GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 2TB PCle

Màn hình: 27 inch 5k

Imac 27 inch 2020 option: i9-3.6ghz 10 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Imac 27 inch 2020 option: i9-3.6ghz 10 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Imac 27 inch 2020 option: i9-3.6ghz 10 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I9 - 3.6ghz 10 Core

Ram: 64GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 27 inch 5k

Facebook chat