LAPTOP DUY HẢI

LAPTOP DUY HẢI

LAPTOP DUY HẢI

Giỏ hàng

Danh mục sản phẩm

Imac

Imac 27 inch 2020 hàng option: I9-3.6ghz 10 Core/ Ram 32GB/ SSD 2TB/ VGA16GB

Imac 27 inch 2020 hàng option: I9-3.6ghz 10 Core/ Ram 32GB/ SSD 2TB/ VGA16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Imac 27 inch 2020 hàng option: I9-3.6ghz 10 Core/ Ram 32GB/ SSD 2TB/ VGA16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: I9 - 3.6ghz 10 Core

Ram: 32GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 2TB PCle

Màn hình: 27 inch 5k

Imac 27 inch 2020 option: i9-3.6ghz 10 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Imac 27 inch 2020 option: i9-3.6ghz 10 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Imac 27 inch 2020 option: i9-3.6ghz 10 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB/ VGA 16GB

Giá: 105.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I9 - 3.6ghz 10 Core

Ram: 64GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 27 inch 5k

Facebook chat