LAPTOP DUY HẢI

LAPTOP DUY HẢI

LAPTOP DUY HẢI

Giỏ hàng

Danh mục sản phẩm

MACBOOK

Macbook Pro 15 inch 2017 Silver: i7 - 2.9ghz/ Ram 16GB/ SSD 512GB/ VGA 4GB

Macbook Pro 15 inch 2017 Silver: i7 - 2.9ghz/ Ram 16GB/ SSD 512GB/ VGA 4GB

Giá: 14.500.000 vnđ

Macbook Pro 15 inch 2017 Silver: i7 - 2.9ghz/ Ram 16GB/ SSD 512GB/ VGA 4GB

Giá: 14.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I7 - 2.9ghz

Ram: 16GB DDR3 Bus 2133Mhz

Đĩa cứng: SSD 512GB PCle

Màn hình: 15 inch Retina

Macbook Pro 13 inch 2020: I5 - 1.4ghz/ 8GB/ SSD256 new 99%

Macbook Pro 13 inch 2020: I5 - 1.4ghz/ 8GB/ SSD256 new 99%

Giá: 15.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch 2020: I5 - 1.4ghz/ 8GB/ SSD256 new 99%

Giá: 15.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Quad Core I5 - 1.4ghz

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 256B

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Air 13 inch M1 - 8GB - SSD 256GB Space Gray like new fullbox

Macbook Air 13 inch M1 - 8GB - SSD 256GB Space Gray like new fullbox

Giá: 16.200.000 vnđ

Macbook Air 13 inch M1 - 8GB - SSD 256GB Space Gray like new fullbox

Giá: 16.200.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip 8 core CPU

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 256GB PCle

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Air 2020 chip M1 - SSD 256GB 3 màu: Gold - Silver - Space Gray

Macbook Air 2020 chip M1 - SSD 256GB 3 màu: Gold - Silver - Space Gray

Giá: 18.500.000 vnđ

Macbook Air 2020 chip M1 - SSD 256GB 3 màu: Gold - Silver - Space Gray

Giá: 18.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Apple M1 Chip

Ram: 8GB unified

Đĩa cứng: SSD 256GB

Màn hình: 13 inch

Macbook Pro 13 inch 2020 Space Gray MYD82 new 99%: M1 - 8GB - SSD256

Macbook Pro 13 inch 2020 Space Gray MYD82 new 99%: M1 - 8GB - SSD256

Giá: 20.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch 2020 Space Gray MYD82 new 99%: M1 - 8GB - SSD256

Giá: 20.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M1 chip 8 core cpu

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 256GB

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Air 2022 M2 - 8GB - SSD256 new seal

Macbook Air 2022 M2 - 8GB - SSD256 new seal

Giá: 25.500.000 vnđ

Macbook Air 2022 M2 - 8GB - SSD256 new seal

Giá: 25.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Apple M2 8 Core CPU

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 256GB PCle

Màn hình: 13.3 inch Retina

Macbook Pro 13 inch chip M1 Space Gray MYD82 new seal: M1 - 8GB - SSD256

Macbook Pro 13 inch chip M1 Space Gray MYD82 new seal: M1 - 8GB - SSD256

Giá: 26.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch chip M1 Space Gray MYD82 new seal: M1 - 8GB - SSD256

Giá: 26.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Apple M1 Chip

Ram: 8GB unified

Đĩa cứng: SSD 256GB

Màn hình: 13 inch retina

Macbook Pro 16 inch MVVJ2 new 99%: I7 - 2.6ghz/ Ram 16GB/ SSD 512GB

Macbook Pro 16 inch MVVJ2 new 99%: I7 - 2.6ghz/ Ram 16GB/ SSD 512GB

Giá: 27.900.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch MVVJ2 new 99%: I7 - 2.6ghz/ Ram 16GB/ SSD 512GB

Giá: 27.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I7 - 2.6ghz 6 Core

Ram: 16GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 512GB PCle

Màn hình: Màn hình 16-inch Retina 3k ( 3072 x 1920 )

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 / Ram 8GB/ SSD 256GB

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 / Ram 8GB/ SSD 256GB

Giá: 28.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 / Ram 8GB/ SSD 256GB

Giá: 28.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Apple M2 chip 8 Core CPU

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 256GB PCLe

Màn hình: 13 inch retina

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 fullbox : i9-2.3ghz/ 16GB/ 1TB

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 fullbox : i9-2.3ghz/ 16GB/ 1TB

Giá: 28.500.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2019 MVVK2 fullbox : i9-2.3ghz/ 16GB/ 1TB

Giá: 28.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Intel Core I9 - 2.3ghz 8 Core

Ram: 16GB DDR4 Bus 2666Mhz

Đĩa cứng: SSD 1TB PCIe

Màn hình: 16 inch Retina 3k

Macbook Air 13.6 inch 2022 chip M2 - 8GB - SSD512 new seal

Macbook Air 13.6 inch 2022 chip M2 - 8GB - SSD512 new seal

Giá: 29.900.000 vnđ

Macbook Air 13.6 inch 2022 chip M2 - 8GB - SSD512 new seal

Giá: 29.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: 8 Core CPU

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 512GB

Màn hình: 13.6 inch Retina

Macbook Pro 13 inch chip M1 Space Gray MYD92 new seal: M1 - 8GB - SSD512

Macbook Pro 13 inch chip M1 Space Gray MYD92 new seal: M1 - 8GB - SSD512

Giá: 30.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch chip M1 Space Gray MYD92 new seal: M1 - 8GB - SSD512

Giá: 30.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: Apple M1 Chip

Ram: 8GB unified

Đĩa cứng: SSD 512GB PCle

Màn hình: 13 inch retina

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2/ Ram 8GB/ SSD 512GB

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2/ Ram 8GB/ SSD 512GB

Giá: 32.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2/ Ram 8GB/ SSD 512GB

Giá: 32.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 8 Core CPU

Ram: 8GB

Đĩa cứng: SSD 512GB PCle

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook  Air 13 inch 2022 Space Gray option: M2 - 16GB - SSD256

Macbook Air 13 inch 2022 Space Gray option: M2 - 16GB - SSD256

Giá: 33.500.000 vnđ

Macbook Air 13 inch 2022 Space Gray option: M2 - 16GB - SSD256

Giá: 33.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 256GB PCle

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Air 13 inch 2022 chip M2 hàng option : M2 - 16GB - SSD512 new seal

Macbook Air 13 inch 2022 chip M2 hàng option : M2 - 16GB - SSD512 new seal

Giá: 37.500.000 vnđ

Macbook Air 13 inch 2022 chip M2 hàng option : M2 - 16GB - SSD512 new seal

Giá: 37.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 chip 8 Core

Ram: 16G

Đĩa cứng: SSD 512GB PCle

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 option: M2 - Ram 16GB - SSD256 new seal

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 option: M2 - Ram 16GB - SSD256 new seal

Giá: 37.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 option: M2 - Ram 16GB - SSD256 new seal

Giá: 37.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 8 Core CPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 256GB PCle

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 option: M2/ Ram 16GB/ SSD 512GB

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 option: M2/ Ram 16GB/ SSD 512GB

Giá: 38.500.000 vnđ

Macbook Pro 13 inch 2022 chip M2 option: M2/ Ram 16GB/ SSD 512GB

Giá: 38.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 8 Core CPU 10 Core GPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 512GB PCle

Màn hình: 13 inch Retina

Macbook Pro 14 inch 2021 chip M1 Pro / 16GB/ SSD512 MKGP3 - MKGR3

Macbook Pro 14 inch 2021 chip M1 Pro / 16GB/ SSD512 MKGP3 - MKGR3

Giá: 39.900.000 vnđ

Macbook Pro 14 inch 2021 chip M1 Pro / 16GB/ SSD512 MKGP3 - MKGR3

Giá: 39.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: 8 Core CPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 512GB

Màn hình: 14 inch Retina

Macbook Pro 14 inch 2021 MKGT3 - MKGQ3: M1 Pro 10 core 16 core/ Ram 16GB/ SSD 1TB

Macbook Pro 14 inch 2021 MKGT3 - MKGQ3: M1 Pro 10 core 16 core/ Ram 16GB/ SSD 1TB

Giá: 44.500.000 vnđ

Macbook Pro 14 inch 2021 MKGT3 - MKGQ3: M1 Pro 10 core 16 core/ Ram 16GB/ SSD 1TB

Giá: 44.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: 10 Core CPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình:

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 Pro/ 16GB/ SSD512 new seal

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 Pro/ 16GB/ SSD512 new seal

Giá: 44.900.000 vnđ

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 Pro/ 16GB/ SSD512 new seal

Giá: 44.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 Pro 10 core CPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 512GB

Màn hình: 14 inch Retina

Macbook Pro 16 inch M1 2021 MK183 - MK1E3: 10 Core CPU/ 16 Core GPU/ Ram 16GB/ SSD512

Macbook Pro 16 inch M1 2021 MK183 - MK1E3: 10 Core CPU/ 16 Core GPU/ Ram 16GB/ SSD512

Giá: 46.000.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch M1 2021 MK183 - MK1E3: 10 Core CPU/ 16 Core GPU/ Ram 16GB/ SSD512

Giá: 46.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M1 chip 10 core CPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 512GB

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 - 16GB - 1TB Silver new 100% no box

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 - 16GB - 1TB Silver new 100% no box

Giá: 48.500.000 vnđ

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 - 16GB - 1TB Silver new 100% no box

Giá: 48.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 chip 12 core gpu

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 1TB

Màn hình: 14 inch Retina XDR

Macbook Pro 16 inch 2021 Space Gray MK193: M1 Pro - 16GB - SSD 1TB

Macbook Pro 16 inch 2021 Space Gray MK193: M1 Pro - 16GB - SSD 1TB

Giá: 49.500.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2021 Space Gray MK193: M1 Pro - 16GB - SSD 1TB

Giá: 49.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M1 Pro 10 Core GPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Pro 12 core cpu 19 core gpu/ Ram 16GB/ SSD512

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Pro 12 core cpu 19 core gpu/ Ram 16GB/ SSD512

Giá: 52.900.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Pro 12 core cpu 19 core gpu/ Ram 16GB/ SSD512

Giá: 52.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 chip 12 core gpu

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 512GB

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 ( 12 core cpu 19 gpu )/ 16GB/ 1TB

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 ( 12 core cpu 19 gpu )/ 16GB/ 1TB

Giá: 52.900.000 vnđ

Macbook Pro 14 inch 2023 chip M2 ( 12 core cpu 19 gpu )/ 16GB/ 1TB

Giá: 52.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 chip 12 core CPU

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 14 inch Retina XDR

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Pro 12 core cpu 19 core gpu/ Ram 16GB/ SSD 1TB

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Pro 12 core cpu 19 core gpu/ Ram 16GB/ SSD 1TB

Giá: 57.900.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Pro 12 core cpu 19 core gpu/ Ram 16GB/ SSD 1TB

Giá: 57.900.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 chip 12 core gpu

Ram: 16GB

Đĩa cứng: SSD 1TB

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 16 inch 2021 Space Gray MK1A3: M1 Max 32 Core GPU/ Ram 32GB/ SSD 1TB

Macbook Pro 16 inch 2021 Space Gray MK1A3: M1 Max 32 Core GPU/ Ram 32GB/ SSD 1TB

Giá: 64.500.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2021 Space Gray MK1A3: M1 Max 32 Core GPU/ Ram 32GB/ SSD 1TB

Giá: 64.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M1 Max

Ram: 32GB

Đĩa cứng: SSD 1TB PCle

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 14 inch 2021 hàng opiton: M1 Max 32 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB

Macbook Pro 14 inch 2021 hàng opiton: M1 Max 32 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB

Giá: 71.500.000 vnđ

Macbook Pro 14 inch 2021 hàng opiton: M1 Max 32 core/ Ram 64GB/ SSD 1TB

Giá: 71.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M1 Max 10 Core CPU 32 Core GPU

Ram: 64GB

Đĩa cứng: SSD 1TB

Màn hình: 14 inch Retina XDR

Macbook Pro 16 inch 2021 màu Space Gray option: M1 Max/ 64GB/ 1TB

Macbook Pro 16 inch 2021 màu Space Gray option: M1 Max/ 64GB/ 1TB

Giá: 74.500.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2021 màu Space Gray option: M1 Max/ 64GB/ 1TB

Giá: 74.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M1 Max 10 Core CPU

Ram: 64GB

Đĩa cứng: SSD 1TB

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Max 12 core cpu 38 core gpu/ Ram 32GB/ SSD 1TB

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Max 12 core cpu 38 core gpu/ Ram 32GB/ SSD 1TB

Giá: 74.500.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Max 12 core cpu 38 core gpu/ Ram 32GB/ SSD 1TB

Giá: 74.500.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 Max 12 Core

Ram: 32GB

Đĩa cứng: SSD 1TB

Màn hình: 16 inch Retina

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Max 12 core cpu 38 core gpu/ Ram 96GB/ SSD 8TB

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Max 12 core cpu 38 core gpu/ Ram 96GB/ SSD 8TB

Giá: 165.000.000 vnđ

Macbook Pro 16 inch 2023 chip M2 Max 12 core cpu 38 core gpu/ Ram 96GB/ SSD 8TB

Giá: 165.000.000 vnđ

Bộ xử lý CPU: M2 Max 12 Core CPU 38 Core GPU

Ram: 96GB

Đĩa cứng: SSD 8TB

Màn hình: 16 inch Retina

Hotline: 028 73013486
Chỉ đường Zalo Zalo: 0908100440 SMS: 028 73013486
Facebook chat